Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
The Bluff Ho Tram

The Bluff Ho Tram

Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

3,200,000 VNĐ

Giá cuối tuần

4,300,000 VNĐ
 • Tee time 05:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  05:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 05:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  05:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 06:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  06:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 06:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  06:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  06:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  06:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 07:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  07:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 07:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  07:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  07:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 07:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  07:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 07:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  07:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 10:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  10:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 10:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  10:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 11:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  11:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  11:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 11:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  11:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 11:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  11:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 11:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  11:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 11:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  11:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  11:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
 • Tee time 11:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,200,000 VNĐ 4,719,000 VNĐ

  11:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  4,719,000 VNĐ
0.26442 sec| 2096.859 kb