Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Laguna Golf Course - Domestic

Laguna Golf Course - Domestic

Cu Du Village, Loc Vinh Commune, Phu Loc District, Thua Thien Hue Province

Cách Đà Nẵng 35 km và Huế 30km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

6:00 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,700,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,200,000 VNĐ
 • Tee time 05:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  05:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  05:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 06:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  06:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  07:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 08:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  08:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  08:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 10:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  10:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 10:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  10:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  11:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  12:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ

  12:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,600,000 VNĐ
0.31413 sec| 2015.734 kb