Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Kings Course - BRG Kings Island Golf Resort

Kings Course - BRG Kings Island Golf Resort

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Cách trung tâm Hà Nội 36km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:54 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

2,800,000 VNĐ

Giá cuối tuần

3,550,000 VNĐ
 • Tee time 10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  10:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 10:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  10:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 10:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  10:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 10:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  10:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  10:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 11:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  11:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  11:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 11:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  11:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  11:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  11:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  11:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  12:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  12:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  12:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  12:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  12:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
 • Tee time 12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,550,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
  19°C weather

  12:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,550,000 VNĐ
  4,350,000 VNĐ
0.30972 sec| 1984.594 kb