Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Kings Course - BRG Kings Island Golf Resort

Kings Course - BRG Kings Island Golf Resort

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Cách trung tâm Hà Nội 36km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:54 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

2,300,000 VNĐ

Giá cuối tuần

3,750,000 VNĐ
 • Tee time

  10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  10:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  10:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  10:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  10:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  10:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  11:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  11:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  11:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  11:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  12:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  12:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  12:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  12:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
 • Tee time

  12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
  35°C weather

  12:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,850,000 VNĐ
  3,800,000 VNĐ
0.28621 sec| 1898.164 kb