Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Vinpearl Golf Hải Phòng

Vinpearl Golf Hải Phòng

Đảo Vũ Yên, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải phòng

120 km từ Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:36 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,700,000 VNĐ

Giá cuối tuần

3,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 06:20

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  06:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 06:30

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  06:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 06:40

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  06:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 07:00

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  07:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 07:10

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  07:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 07:20

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  07:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 07:40

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  07:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 07:50

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  07:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 08:00

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  08:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 08:10

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  08:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 08:20

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  08:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 08:30

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  08:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 08:40

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  08:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 08:50

  1,700,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
  20°C weather

  08:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,700,000 VNĐ
  3,100,000 VNĐ
 • Tee time 09:11

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  09:11  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 09:21

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  09:21  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 09:31

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  09:31  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 09:41

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  09:41  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 09:51

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  09:51  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 10:01

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  10:01  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 10:11

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  10:11  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 10:21

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  10:21  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 10:31

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  10:31  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 10:41

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  10:41  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 10:51

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  10:51  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:01

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  11:01  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:11

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  11:11  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:21

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  11:21  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:31

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  11:31  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:41

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  11:41  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 11:51

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  11:51  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:01

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  12:01  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:11

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  12:11  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:21

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  12:21  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:31

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  12:31  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:41

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  12:41  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 12:51

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  12:51  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:01

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  13:01  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:11

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  13:11  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:21

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  13:21  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:31

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  13:31  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:41

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  13:41  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 13:51

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  13:51  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:01

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  14:01  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:11

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  14:11  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:21

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  14:21  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:31

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  14:31  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:41

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  14:41  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 14:51

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  14:51  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:01

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  15:01  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:11

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  15:11  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:21

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  15:21  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:31

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  15:31  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:41

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  15:41  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 15:51

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  15:51  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:01

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  16:01  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:11

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  16:11  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:21

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  16:21  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:31

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  16:31  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:41

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  16:41  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
 • Tee time 16:51

  2,475,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
  20°C weather

  16:51  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,475,000 VNĐ
  3,600,000 VNĐ
0.37559 sec| 2451.555 kb