Tìm theo
Vị trí của bạn
Chọn ngày
Địa điểm
Thời gian
Mức giá
Số người chơi
Số lỗ golf

Các sân golf ở miền bắc:

Khác:
Trang An Golf & Resort

Trang An Golf & Resort

Trang An Golf & Resort

Kỳ Phú - Nho Quan - Ninh Bình

100 km từ Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ: 36 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Tee time 5:30 - 13:00

Giá ngày thường

1,550,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,250,000 VNĐ

1,550,000 VNĐ

2,250,000 VNĐ

tee times

Long Biên Golf Course

Long Biên Golf Course

Long Biên Golf Course

Khu trung đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ: 27 lỗ

6:00 - 17:00

Tee time

Tee time 6:00 - 17:00

Giá ngày thường

2,600,000 VNĐ

Giá cuối tuần

3,200,000 VNĐ

2,600,000 VNĐ

3,200,000 VNĐ

tee times

0.89532 sec| 1889.469 kb