Cập nhật bảng giá golf tháng 11 - Ưu đãi mùa đông 2021

11/11/2021 - BẢNG GIÁ

Kính gửi Quý Golfer, Intergolf trân trọng gửi tới Quý Golfer Bảng giá đặt sân của các sân golf trên toàn quốc tháng 11/2021. Kèm ưu đãi mùa đông 2021

BOOKING NOW
Liên hệ hotline ngay để đặt sân với giá ưu đãi

STT SÂN GOLF NGÀY/GIỜ TRONG TUẦN CUỐI TUẦN GHI CHÚ
 HỆ THỐNG VINPEARL 
1 Vinpearl Vu Yen Golf Club  Mon-Sun 1,500,000 1,950,000 BOOK NOW
2 Vinpearl Phu Quoc Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 2,050,000 BOOK NOW
3 Vinpearl  Nha Trang Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 1,950,000 BOOK NOW
4 Vinpearl Nam Hội An  Mon-Sun 1,650,000 1,900,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG FLC 
1 FLC Hạ Long Golf  Mon-Sun 1,600,000 2,100,000 BOOK NOW
2 FLC Sam Son Golf Link Mon-Sun 1,450,000 1,750,000 BOOK NOW
3 FLC Quảng Bình  Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 BOOK NOW
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC 
1 Thanh Lanh Golf Club Mon-Sun 2,250,000 3,250,000 BOOK NOW
2 Tam Dao Golf  Resort Monday 5h00 1,400,000   BOOK NOW
Tue - Fri 5h00-8h59 1,400,000  
9h00-14h59 1,600,000  
15h00 1,400,000  
Thur(Lady Before 9h29 1,500,000  
Sat - Sun 5h00- 8h00   2,900,000
10h00 - 14h00   2,600,000
15h00   2,000,000
3  Đại lải Golf club  Monday 5h08 1,350,000   Free water & coffee BOOK NOW
Tue- Fri 5h08- 8h00 1,550,000  
8h31-15h00 1,650,000  
15h01-18h00 1,500,000  
Sat, Sun, holiday 5h00- 15h00   2,550,000
15h01-18h00   1,800,000
Tue and Fri 5h08 1,350,000  
4  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri   1,650,000   BOOK NOW
Tue,Thur 1,650,000 2,715,000
5  Hanoi Golf Club ( Minh Trí)   Mon- Fri  2,800,000   BOOK NOW
 Sat & Sun   Before 11h30    2,900,000
 11h30-15h00    2,700,000
 After 15h00    2,200,000
6 Van Tri Golf Club Mon 3,000,000   BOOK NOW
Tue - Fri 3,100,000 4,500,000
     7  Legend Hill Golf Resort    Mon  1,828,727   BOOK NOW
Tue-Thur Before 14h00 2,560,000  
After 14h00 2,334,545  
 Thur(Lady)  1,634,181  
Fri Before 14h00 2,120,545  
After 14h00 2,334,545  
Sat-Sun Before 10h00   3,650,000
10h00-14h00   3,650,000
    After 14h00   2,820,099
     8  BRG Kings Island - LS + MTV   Monday  1,800,000   BOOK NOW
 BRG Kings Island Lake Side  Before 10h00 1,900,000 3,050,000
10h00 - 14h30  1,900,000 3,050,000
After 14h30  1,900,000 2,600,000
 BRG Kings Island Moutain view   Before 10h00 1,900,000 3,050,000
10h00 - 14h30  1,900,000 3,050,000
After 14h30 1,900,000 2,600,000
 BRG Kings Island King Course   Mon Before 10h00 1,800,000  
Before 14h30 1,900,000  
Sat-Sun   3,050,000
 Lady day WED   all teetime, all golf course  1,580,000  
9  Sky Lake Golf & Resort  Mon 1,850,000   BOOK NOW
Tue - Fri  2,000,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   3,300,000
11h22-13h07   2,950,000
10  Long Biên Golf Course  Monday 2,140,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h00-8h10 2,240,000  
8h11-14h59 2,440,000  
15h00 2,240,000  
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   3,120,000
10h30-15h45   3,120,000
From15h46   2,730,000
11 Ruby Tree Golf Club  (Đồ Sơn) Mon - Sun 2,000,000 2,820,000 BOOK NOW
12 Sono Belle Hải Phòng Mon - Sun 1,600,000 2,650,000 BOOK NOW
13 Chí Linh Star Golf & Country Club   Mon- Sun   1,600,000 2,650,000 BOOK NOW
14 Royal Golf Mon-Sun (King) 1,676,000 2,996,000 BOOK NOW
Mon-Sun (9h King+9h Queen) 1,900,000 3,100,000    
15 Tràng an Mon - Sun 1,250,000 1,950,000 BOOK NOW
16 Yên Dũng Golf Club  Mon 18 holes 1,300,000   Free Meal BOOK NOW
Tue-Fri 1,400,000  
Sat-Sun   2,400,000
17 Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort  Mon 1,400,000   Free water & egg BOOK NOW
Tue-Fri 5h00-15h00 1,400,000  
Tue-Fri 15h01-16h30 1,400,000  
Tue, Wed Lady only 1,400,000  
Sat-Sun 5h00-15h00   2,550,000
15h01-16h30   2,550,000
18 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,450,000   Free nước BOOK NOW
Tue-Fri 5h30-9h59 1,450,000  
10h00-14h59 1,650,000  
15h00 1,450,000  
  5h30-7h59   2,850,000 Free buffet
Sat-Sun 10h30-13h30   2,550,000
  15:00   2,000,000
19 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,700,000 2,450,000 BOOK NOW
20 Tuần Châu Golf Resort Mon-Sun Before 15h00 1,459,000 2,432,000 BOOK NOW
After 15h00 1,751,000 2,724,000
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG 
1 Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai all tee times 1,550,000 1,650,000 Close Tue & Wed BOOK NOW
Bà Nà Hill Golf Resort  all tee times 1,600,000 1,750,000
2h00-5h00PM twightlight 1,200,000 1,400,000
2 Montgomerie Quảng Nam, Đà Nẵng all the tee time 1,400,000 1,600,000 BOOK NOW
Montgomerie Links Vietnam  all the tee time 1,950,000 2,250,000
3 Danang brg Golf Club Mon Lady only 1,680,000   BOOK NOW
Mon-Fri 1,830,000 2,280,000
4 Laguna LangCo Golf Course Mon 11h00 1,220,000     BOOK NOW
Tues all the tee time 1,100,000  
6h00-13h29 1,700,000 1,700,000
13h30-15h00 1,700,000 1,700,000
15h01-15h30 900,000 900,000
after 15h30 700,000 700,000 Free beer
5 Cualo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,450,000   BOOK NOW
Wed 1,290,000  
Sat, sun   2,150,000
6 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 900,000 1,450,000 BOOK NOW
7 Mường Thanh Xuân Thành Mon & Tue 1,400,000   BOOK NOW
Wed & Thur & Fri 1,500,000 2,350,000
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 12:50 1,750,000 2,050,000 BOOK NOW
13:00 – 13:50 (Unlimited) 1,700,000 2,200,000
After 14:00 (unlimited) 1,500,000 1,950,000
Tue, Thur Fly chẵn 1,688,000  
9 Diamond Bay Golf Club  Mon-Wed Before 14:00 1,850,000   BOOK NOW
after 14:00 1,600,000  
Tue, Thur 1,200,000  
Friday   1,850,000  
Unlimited 3,500,000  
Sat-Sun before 14:00   2,150,000
after 14:00   1,800,000
10 Hoiana Shores Golf Club Mon - Sun 1,500,000 1,750,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM 
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon - Sun 2,250,000 2,550,000 BOOK NOW
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  Mon - Sun 1,850,000 2,250,000 BOOK NOW
3 The Dalat 1200 Share caddy 2,100,000 2,300,000 BOOK NOW
01 caddy 2,400,000 2,600,000
4  Long Thành Golf Resort   Mon-Thur after 13:00 1,800,000   BOOK NOW  
before 13:00 1,500,000      
Friday 1,800,000      
Sat-Sun 12:35-13:31   2,700,000    
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Tue 1,200,000   Free Meal BOOK NOW
Wed-Fri 1,300,000    
Sat Before 11:00   2,200,000
Sun   2,400,000
6 Paradise Golf  Mon,tue,thur,Fri 1,650,000 2,350,000 BOOK NOW
Wed 1,600,000  
7 Taekwang Jeongsan Country club  Monday 1,550,000   Free Meal BOOK NOW
Tuesday - Friday 1,700,000  
Sat - Sun Before 12h30   2,900,000  
After 12h30   2,550,000
8
Song Be Golf Resort
Mon  1,880,000   BOOK NOW
Tue to Fri  2,090,000  
Sat + Sun  am   3,500,000
pm   2,750,000
9 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,250,000 4,150,000 Close Tue BOOK NOW
10 Twin Doves Mon 1,950,000   Free Meal BOOK NOW
Tue-Fri 2,150,000  
Sat   2,800,000
Sun 5h53 -8h06   3,500,000
11h20-13h33   2,800,000
Wed-Fri 14h07-14h56(twilight) 1,650,000  
11  VietnamGolf & Country Club   Tue,Wed,Thur 06:00-13:00 2,050,000   BOOK NOW
15:30-18:00 1,850,000  
Mon,Fri 06:00-13:00 1,900,000  
16:00-18:00 1,850,000  
Sat-Sun 06:00-08:00   3,150,000
11:00-13:00   2,950,000
16:00-18:00   2,050,000
12  Sea Links Golf & Country Club  Mon & Weds 1,300,000   BOOK NOW
Tue-Thur-Fri 1,700,000 2,200,000
13  Tan Son Nhat Golf Course  Monday 2,100,000   BOOK NOW
Tue-Fri 05h30 - 08h29 2,300,000  
08h30 - 14h59 2,400,000  
15h00 -  2,200,000  
Sat-Sun and Holiday 05h30 - 08h29   3,000,000
08h30 - 14h59   2,900,000
15h00 -    2,500,000
14  West  Lake Golf  Mon-Tue 06h30 - 14h00 1,750,000 2,600,000 Include 01 food bag & drink bag BOOK NOW
Wed - Fri 06h30 - 14h01 1,850,000  
Mon - Fri 14h01-15h00 1,350,000   Include 02  water bottles
Sat - Sun 05h30-13h00   2,750,000 Include 01 food bag & drink bag
13h00-14h30   2,550,000
14h31-15h00   2,000,000 Include 02  water bottles
15  Novanworld Phan Thiết  Mon - Sun 1,600,000 2,600,000 BOOK NOW
Rates can be changed upon Golf courses's Changes !
0.11531 sec| 3311.859 kb