BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI ĐẶT SÂN GOLF THÁNG 04/2021

05/04/2021 - BẢNG GIÁ

 Non member Golf Booking Quotation April 4 
NO GOLF COURSE DATE/TIME WEEKDAY WEEKEND BONUS
  HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL - FREE HIO50 
1 Vinpearl Vu Yen Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 2,100,000 Book now
2 Vinpearl Phu Quoc Golf club  Mon-Sun 1,650,000 2,150,000 Book now
3 Vinpearl  Nha Trang Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 1,950,000 Book now
4 Vinpearl Nam Hội An  Mon-Sun 1,650,000 1,900,000 Book now
 HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC - FREE HIO100 
1 FLC Hạ Long Golf  Mon-Sun 1,700,000 2,150,000 Book now
2 FLC Sam Son Golf Link Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 Book now
3 FLC Quảng Bình  Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 Book now
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 Book now
 HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG  
1  BRG Kings Island - LS + MTV   Monday  1,700,000   Book now
 BRG Kings Island Lake Side  Before 10h00 1,900,000 3.050.000
10h00 - 14h30  1,900,000 2.850.000
After 14h30  1,900,000 2.250.000
 BRG Kings Island Moutain view   Before 10h00 1,900,000 3.150.000
10h00 - 14h30  1,900,000 2.900.000
After 14h30 1,900,000 2.250.000
 BRG Kings Island King Course   Mon Before 14h30 1,900,000  
After 14h30 1,850,000  
Tue- Fri Before 10h00 1,900,000  
 10h00-14h30  1,900,000 2.700.000
After 14h30 1,850,000 2,350,000
 Lady day WED  all teetime, all golf course 1,500,000  
2 BRG - Ruby Tree Golf Club  Monday
(to 31/12/2021)
1,390,000   Book now
Tue-Fri before 10:00  1,650,000  
10h30–14h30 1,975,000  
After 14h30  1,850,000  
Sat-Sun   2,780,000
3  BRG - Legend Hill Golf Resort    Monday  Before 17h45 1,780,000   Book now
 Tue-Thur  Before 10h00 1,980,000  
10h00-14h30 2,560,000  
after 14h30 2,250,000  
 Fri  before 17h30 2,050,000  
 Sat - Sun  Before 10h00   3,600,000
10h00-13h50   2,875,000
After 13h51   2,590,000
4 Danang BRG Golf Club -Nicklause (sân CD) Mon Lady only 1,480,000   Book now
Mon-Fri 1,830,000 1,980,000
Khách bay đến Đà Nẵng trong vòng 7 ngày Mon-Sun 1,580,000 1,880,000
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC 
1  Tam Dao Golf  Resort   Monday  5h30 1,400,000   Book now
 Tue - Thur  5h30-9h59 1,450,000  
10h00- 14h59 1,600,000  
After 15h00 1,450,000  
 Fri  5h30-9h59 1,400,000  
10h00- 14h59 1,550,000  
After 15h01 1,400,000  
 Sat - Sun  5h30- 8h15   2,900,000
10h00 - 13h30   2,600,000
15h00   1,900,000
2  Đại lải Golf club   Monday  5h08-9h00 15h01-18h00 1,320,000   Miễn phí nước và coffee Book now
9h01-15h00 1,420,000  
 Tue- Fri  5h08- 9h00 1,500,000  
9h01-15h00 1,600,000  
15h01-18h00 1,350,000  
 Sat, Sun, holiday  5h08- 14h59   2,500,000
15h01-18h00   1,750,000
3  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri   1,650,000   Book now
Tue,Thur 1,650,000 2,715,000
4  Hanoi Golf Club ( Minh Trí)   Mon- Fri   Before 11h30 after 14h00  1,555,000   Book now
 11h30-14h00  1,950,000  
Sat & Sun  Before 11h30    2,890,000
11h30-15h00   2,704,000
After 15h00   2,162,000
5 Van Tri Golf Club Monday 11h04- 15h30 3,100,000   Book now
Tue - Fri 5h35-15h29 3,100,000  
Tue-Thur 15h30-17h29 3,100,000  
Fri 2,500,000  
Sat-Sun all the tee time   4,600,000
6  Sky Lake Golf & Resort (To30/04/2021)  Mon 1,800,000   Book now
Tue - Fri  1,850,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   2,950,000
11h22-13h07   2,900,000
7 Sông Giá Complex Golf & Country Club  ( 01/04/2021-31/05/2021) Monday 1,300,000   Book now
Tues-Fri before 07h30 1,600,000  
07h30-15h00 1,500,000  
After 15h00
(unlimited)
1,100,000  
 Sat - Sun   2,600,000
Sun After 13h30
(Unlimited)
  2,200,000
8  Chí Linh Star Golf & Country Club    Mon- Sun   1,600,000 2,650,000 Book now
9 Royal Golf Mon-Sun 1,300,000 2,400,000 Book now
10 Tràng an Mon & Wed 1,150,000   Book now
Tue, Thur-Sun 1,250,000 2,050,000
11 Yên Dũng Golf Club  Mon 18 holes 1,300,000   Free Meal Book now
unlimited
27 holes 
1,800,000  
Tue 1,300,000  
Wed-Fri 1,350,000  
Sat-Sun   2,350,000
12 Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort  Mon
AB,AC,BC
1,250,000   Tặng nước và trứng Book now
Tue-Thur
AB,AC,BC
1,250,000  
Wed-Fri
AB,AC,BC
5h30-16h00 1,300,000  
Wed 27 Holes 1,900,000  
Sat-Sun 5h30-15h00   2,500,000
15h01-16h00   2,300,000
13 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,400,000   Tặng nước Book now
Wed 1,400,000  
Tues,thur, Fri 5h30-9h59 1,400,000  
10h00-15h00 1,600,000  
15h01 1,400,000  
Sat-Sun 5h30-7h59   2,850,000 Tặng buffet
10h17-15h00   2,550,000
15:00   2,000,000
14 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,700,000 2,450,000 Book now
  HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG 
1  Bà Nà Hill Vietnamese, Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai  all tee times 1,550,000 1,650,000 Đóng cửa sân và thứ 3, thứ 4 hàng tuần Book now
Bà Nà Hill Golf Resort  all tee times 1,600,000 1,750,000
2h00-5h00PM twightlight 1,200,000 1,400,000
2 Montgomerie Links Vietnam  all the tee time 1,950,000 2,250,000 Book now
3 Laguna LangCo Golf Course 6h00-13h29 1,700,000 1,700,000   Book now
13h30-15h00 1,700,000 1,700,000
15h01-15h30 900,000 900,000
after 15h30 700,000 700,000 Tặng beer
4 Cualo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,450,000   Book now
Wed 1,290,000  
Sat, sun   2,150,000
5 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 900,000 1,450,000 Book now
6 Mường Thanh Xuân Thành Mon & Tue 1,450,000    
Wed & Thur & Fri 1,500,000 2,350,000
7  KN Golf Links – Cam Ranh   Tue/Wed 5:50 – 13:50 1,650,000   Book now
Tue 1,800,000  
Mon-Thur-Fri 5:50 – 12:50 1,800,000 2,350,000
13:00 – 13:50 1,700,000 2,300,000
Mon-Fri After 14:00 (unlimited) 1,500,000 1,950,000
8 Diamond Bay Golf Club To 11/2021 Mon-Thur  Before 14:00 1,850,000   Book now
after 14:00 1,600,000  
Fri    1,850,000  
Sat-Sun before 14:00   2,150,000
after 14:00   1,800,000
9 Hoiana Shores Golf Club Mon - Sun 1,550,000 1,750,000 Book now
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM 
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon - Sun 2,050,000 2,400,000 Book now
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  Mon - Thur 1,650,000   Book now
Fri 1,850,000  
Sat-Sun   2,250,000
3 The Dalat 1200 chung caddy 2,100,000 2,300,000 Book now
riêng caddy 2,400,000 2,600,000
4  Long Thành Golf Resort   Monday 1,500,000   Book now
Tue-Thur after 13:00 1,600,000  
before 13:00 1,500,000  
Fri 1,600,000  
Sat-Sun 12:35-13:31   2,350,000
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Tue 1,200,000   Free Meal Book now
Thur 1,400,000  
Wed-Fri 1,300,000  
Sat & Sun & holidays   2,300,000
6 Paradise Golf (01.01-30.04.2021) Mon,tue,thur,Fri 1,650,000 2,350,000 Book now
Wed 1,600,000  
7 Taekwang Jeongsan Country club  Mon 1,300,000   Free Meal Book now
Tue-Fri 1,550,000  
Sat - Sun Before 12h30   2,550,000  
After 12h30   2,250,000
8
Song Be Golf Resort
Mon - include green,caddie fee + lunch 1,650,000   Book now
Tue to Fri  1,890,000  
Sat + Sun  am   3,350,000
pm   2,750,000
9 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,250,000 4,150,000 Đóng cửa sân thứ 3 Book now
10  VietnamGolf & Country Club   Tue,Wed,Thur 06:00-13:00 2,050,000   Free Meal Book now
15:30-18:00 1,850,000  
Mon,Fri 06:00-13:00 1,900,000  
16:00-18:00 1,850,000  
Sat-Sun 06:00-08:00   3,150,000
11:00-13:00   2,950,000
16:00-18:00   2,050,000
11  Sea Links Golf & Country Club  Mon- Weds 1,300,000   Book now
Tue-Thur-Fri 1,700,000 2,100,000
12  Tan Son Nhat Golf Course   Mon 1,900,000   Book now
Tue-Fri Before 15h00 2,000,000  
After 15h00 1,900,000  
Sat-Sun and Holiday Before 10h43   2,600,000
10h44-15h47   2,600,000
After 15h48   2,200,000
13  West  Lake Golf   Mon -Tue   5h30-12h59  1,600,000   Free 2 water bottles + VC lunch Book now
 Wed - Fri   5h30-12h59  1,700,000  
 Mon - Fri   13h00 -15h00  1,250,000   Free 2 water bottles
Sat-Sun 5h30-6h29   2,200,000 Free 2 water bottles + VC lunch
6h30- 12h59   2,400,000
 13h00 -14h29    1,950,000 Free 2 water bottles
 14h30 - 15h00    1,450,000 Free 2 water bottles
Rates can be changed upon Golf courses's Changes 
0.10879 sec| 3284.844 kb